Om arrangørerne

Arrangør af Hauge Marked er Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening. Hauge U & GF har nedsat nogle forskellige arbejdsgrupper som tager sig af planlægningen og afviklingen af markedet, med bestyrelsen som overordnet koordinator.

Til at planlægge et så stort arrangement som Hauge Marked, er det nødvendigt med en række forskellige arbejdsgrupper, som hver især har deres egne ansvarsområder og opgaver. Hver måned afholdes et fællesmøde for alle arbejdsgrupperne, hvor der følges op på de enkelte arbejdsopgaver.  Til at samle trådene, er der en koordinator, der sørger for at alle opgaver bliver løst korrekt og til tiden.

Man kan sige at koordinatoren holder grupperne ”i ørerne” og får afklaret alle eventuelle spørgsmål vedrørende markedet og planlægningen. Med det antal gæster der hvert år besøger vores marked, skulle alt gerne ”klappe” før, under og også gerne efter markedet, hvor der skal lukkes og slukkes.

I det følgende kan du se hvilke personer, der er ansvarlige for hvilke arbejdsopgaver, før, under og efter markedet. Folk markeret med * er formand i den repræsentive gruppe.

 

LISTE OG BILLEDER OVER GRUPPEMEDLEMMERNE ER UNDER OPBYGNING OG BILLEDER KAN DERFOR MANGLE…

Administration

admin@haugemarked.dk

Medarbejder

medarbejder@haugemarked.dk

Kræmmergruppen

kraemmer@haugemarked.dk

Musik & Arrangement

musik@haugemarked.dk

Indkøb & Forsyning

indkoeb@haugemarked.dk

Pladsindretning

plads@haugemarked.dk

PR & Social Media

pr@haugemarked.dk
  • Kontaktoplysninger

    Ole Nørskov
    Tlf. 86 88 81 11. (Markedstelefon), imellem kl. 17-19

    Spørgsmål kan sendes til info@haugemarked.dk

  • Følg os på Facebook    Af Webdesigner 18